Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Enerji kullanımının yoğun olduğu çimento, demir-çelik, kağıt, petrokimya, yapı malzemeleri ve plastik endüstrilerinde enerji verimliliğini artıracak projeler geliştiriyoruz.

VAP Danışmanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji verimliliği projelerine sağladığı hibe desteklerinden yararlanmak için verimlilik artırıcı proje (VAP) dosyalarını hazırlıyoruz, bakanlığa başvuru işlemlerini ve süreçleri takip ediyoruz.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Enerji etütleri kapsamında kuruluşların uygulamakta olduğu enerji yönetimi stratejilerini inceliyoruz ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Standartlarına uygun şekilde etkinliği artıracak yol haritasını hazırlıyoruz.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı alanındaki tecrübelerimizden yararlanan firmalar arasına katılın!

Enerji Verimliliği Fikri

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda enerji verimliliğinin iki farklı amacı olduğu belirlenmiştir.

Öncelikli amacın kıt enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile enerjiye olan ihtiyacın azaltılması olduğu belirtiliyor.

Ülkemizin, enerji bakımından dışa bağımlı olması nedeniyle ilk hedefinin enerji kaynaklarının ve enerjinin etkin kullanımıyla tüketimde verimliliğin artırılması zorunluluğu tespit edilmiştir bu sebeple yasa ve yönetmelikler çıkarılmıştır.

İkinci amacın, küresel ısınmanın sürekli artmasına bağlı olarak sıklaşan doğal felaketlerin önlenmesi olduğu açıklanıyor.

Endüstri tesislerinin, binaların ve enerji santrallerinin bacalarından çıkan sıcak gazlar ile taşıtların egzoz gazları sera gazı etkisi yarattığı için atmosferi ısıtıyor ve iklim değişikliğine neden oluyor. Bu olumsuzluğu azaltmak için enerji verimliliğini artırmak gerekiyor.

Türkiye’de sanayi ve binalarda tasarruf edilebilecek enerji miktarının 2013 yılı toplam enerji tüketiminin %18’ine eşit olduğu yapılan ölçümlerle tespit edildiği resmi raporlarda açıklandı.

Türkiye’nin enerji verimliliği hedefi 2023 yılı için %20; 2030 yılı için %27; 2050 yılı için ise %50
olarak belirlendi.

* Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Planı, 2011.
** Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Enerji Verimliliği Planı Taslağı, 2015.
*** Tapping the Potential for Energy Savings in Turkey, Dünya Bankası, 2011.

Neden Enerji Verimliliği?

Enerji verimliliğinin artırılması enerji maliyetini azaltır, kâr ve kârlılığın artırılmasını sağlar.

Endüstriyel Enerji olarak, sizin için en uygun en yüksek tasarrufu sağlayacak enerji verimliliği projelerini geliştiriyoruz.

Çözüm Ortaklarımız

KIZGIN YAĞ KAZANI UZMANINDAN

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN İLERİ TEKNOLOJİ

Detaylı bilgi için tıklayınız

Çalışmalar

Çimento Fabrikalarında ORC Teknolojisi ile Atık Isının Değerlendirilmesi

Ülkemizde çimento fabrikalarında fırın ve klinker soğutma bacaları en yüksek enerji verimliliği potansiyelini oluşturmaktadır. Atık ısı potansiyelinin değerlendirilmesinde ORC sistemi güçlü bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.

Devamını oku…

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde Blower Performans Testleri

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde Blower Performans Testleri

Elektrik tüketiminiz yükseldiyse blowerlar fazla çalışıyordur. 

Gerektiği kadar hava vermiyor olabilir.

Difüzörlerde sorun olabilir.  

Blower hatlarında hassas debi ölçümü yaparak blower performansını ve genel olarak sistem performansını net olarak tespit ediyoruz. 

Enerji giderini nasıl azaltacağınızı açıklıyoruz.

Teklif almak için bizi arayın: 0212 275 2542, bilgi@endustriyelenerji.com.tr 

2019’da detaylı enerji etüdü yapılması gerekiyor.

Yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP (5 milyon m3 doğalgaz + 10 milyon kWh elektrik) ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde 2015 yılından başlayarak her dört yılda bir detaylı enerji etüdü yapılması, etüt raporlarının ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer suretinin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne gönderilmesi yasal zorunluluktur. Detaylı...

Devamını okuyun

©2018 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Ajans

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?