Şirket Profili

Şirketimiz, 2010 yılında enerji verimliliği konusunda mühendislik ve danışmanlık yapmak üzere kuruldu. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından sanayi alanında “Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketi” olarak yetkilendirildik.

Neler Yapıyoruz?

Endüstri tesislerinde enerjinin etkin kullanılmasını sağlayacak; sürdürülebilir bir enerji yönetim stratejisi oluşturacak çözümler üretiyoruz.

Geliştirdiğimiz projelerle enerji maliyetlerinin azaltılmasını sağlıyoruz.

Enerji tüketimindeki azalmaya bağlı olarak sera gazı emisyonları da azalıyor.

Böylelikle küresel iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir araç sunuyor, sürdürülebilirlik uygulamalarına destek oluyoruz.

Çalışmalarımızda:

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği kapsam ve kurallara (Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Madde – 10) uygun şekilde enerji etüdü yapıyor ve enerji tasarrufu potansiyelini belirliyoruz.
  • Etütler sonucunda belirlediğimiz potansiyelin değerlendirilmesini sağlayacak projeler geliştiriyoruz; projelerin detaylı finansal tablolarını ve fizibilite raporlarını hazırlıyoruz.
  • Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
  • Mevcut sistemlere yenilenebilir enerji entegrasyonu potansiyelini araştırıyoruz.
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu için destek sağlıyoruz.
  • Projelerimizde ulaşılabilir en verimli teknoloji ile çözüm geliştiriyoruz.
  • Teknolojideki yeni gelişmeleri sürekli takip ediyor, tesislerinde enerji verimliliğini arttırmaları için müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.

©2018 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Ajans

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?