Neden enerji etüdü yaptırılmalı?

Bir endüstriyel tesisin enerji kullanımının kontrol edilebilmesi için etkin bir enerji yönetim stratejisi oluşturulması gerekiyor. Bu stratejinin oluşturulmasında ise enerji etüdü yapılması; böylelikle enerji tüketimi pratiklerinin belirlenmesi ilk sırada yer alıyor. Etüt sonucu yapılan tespitler doğrultusunda, hem enerji maliyetleri azaltılıyor, enerji talebi ile ilgili riskler daha etkin bir şekilde yönetilebiliyor; hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından aktif bir yapı elde ediliyor.

Endüstride enerji verimliliği danışmanlığı

Enerji kullanımının yoğun olduğu çimento, demir-çelik, kağıt, petrokimya, yapı malzemeleri ve plastik endüstrilerinde enerji verimliliğini artıracak projeler geliştiriyoruz.Üretim süreçleri ve yardımcı işletmelerde, uluslararası ölçme ve değerlendirme standartlarına göre gerekli ölçümleri yapıyor, enerji tüketimi analizleri, karşılaştırmalı enerji tüketimi değerlendirmesi ve teknik hesaplamaları içeren enerji etüdü raporu hazırlıyoruz. Raporlarda, teknik hesaplamalar ışığında tespit ettiğimiz enerji verimliliği potansiyellerini ekonomik değerlendirmeleri ile birlikte sunuyoruz.

Hangi endüstriyel işletmeler enerji etüdü yaptırmak zorundadır?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununca, yıllık toplam enerji tüketimi beş bin TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde 2015 yılından itibaren etüt yaptırılması; her dört yılda bir bu etütlerin yenilenmesi zorunludur.

©2018 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Ajans

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?