Biz Farklıyız

Enerji verimliliği farkındalık eğitimi genellikle sınıf veya toplantı salonlarında, görsel malzemelerin kullanıldığı ve bir eğitimci tarafından anlatılan ders şeklinde verilmektedir.

Bu yöntem ile eğitime katılanlar genel olarak bilgi edinmekte fakat edindiği bilgileri ne şekilde uygulayacağını tam olarak canlandıramamaktadır.

Eğitim sonrası yapılan anket sonuçlarına göre ve işletmelerdeki beklenen değişimin gerçekleşmemesi nedeniyle ders anlatımı yönteminin etki gücünün zayıf olduğu anlaşılmaktadır.

Çözüm:  Japon Hazine Avı

Bu metodunun amacı;

Tesis çalışanlarının enerji verimliliği için motive edilmesi,

Enerji tasarrufu düşüncesinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesi

Yapılan verimlilik artırıcı uygulamaların çalışanlar tarafından sahiplenilmesi

Bu metod ülkemizde GE tarafından önce İzmir Çiğli Atatürk OSB’de faaliyet gösteren POLİBAK Ambalaj Fabrikalarında uygulandı. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmada biz yerli danışman firma olarak yer aldık.

2012 – 2015 yılları arasında uzmanlarımız tarafından 15 büyük tesiste uygulandı.

Detaylı ölçüm yapılmaksızın, sadece işletmenin kayıtlarındaki bilgiler üzerinden yürütülen bu çalışma sonunda tüm tesislerde %10’un üzerinde verimlilik potansiyeli çalışanlar tarafından tespit edildi.

Hazine Avı Nedir Nasıl Uygulanır?

Genel olarak üretim için gereken kaynakları verimli kullanma fırsatlarını tespit etmek ve en önemli etkisi tesiste çalışanlar arasında bir kültür değişikliğinin başlangıcı olmasıdır.

Hazine Avı uygulaması planlanırken üretim süreçlerinde ve yardımcı işletmelerde görevli mühendislerin takım kaptanlığında, diğer çalışanların da katılımı ile 3 veya 4 takım oluşturulur.

Bu takımlar enerji verimliliği fırsatlarını tespit etmek için uzman danışmanlar tarafından eğitilir. Yarım gün süren bu eğitim sırasında önce Fabrikanın Üretim Şefi ve Yardımcı İşletmeler Şefi tarafından üretim faaliyeti ve süreçlerdeki enerji enerji tüketimi hakkında özet bilgi tekrarı yapılır.

Hemen ardından Hazine Avı uzmanları çalışmanın ne şekilde yürütüleceği ve dikkat edilmesi gereken detaylar hakkında bilgi verir.

Daha sonra takımlar sahaya inip, eğitim sırasında edindikleri bilgilere dayanarak gözlem yaparlar ve kendilerince enerjinin gereksiz yere tüketildiği ekipman ve prosesleri tespit edip, davranış hatalarını (yani kendi yanlışlarını) not alırlar. Bu aşamada ekipler üretim hatlarındaki teknolojik değişiklikleri, atıkların azaltılması konularındaki iyileştirme fırsatlarını da değerlendirirler. Gün sonunda takımlar bir araya geldiğinde gördükleri fırsatları tartışırlar ve bu sürecin bir bütün olarak tesislerine ne kadar faydalı olduğunu anlarlar.

2. gün, takımlar inceledikleri alanda belirledikleri fırsatların uygulanmasının mümkün olup olmadığını ve ne şekilde uygulanabileceğini ilgili operatörlerle tartışarak netleştiriler. Bu aşamadan sonra her takım önereceği iyileştirme çalışmaları için tahmini bütçe oluşturur ve uygulama sonrasında sağlanacak kazançları hesaplayıp bir rapor hazırlarlar. Bu çalışma sırsında enerji, su ve diğer kaynakların tüketiminde kendi sorumluluğunun ve payının farkına varır. Önerdiği çalışmaların, önlemlerin kendisini de bağladığını farkeder.

  1. gün öğleden önce düzenlenen Yönetim Toplantısında takım sözcüleri enerji verimliliği önerilerini Tesis Üst Yönetimine sunup savunurlar. Bu sunuş sırasında da önemli fikir tartışmaları yaşanır ve tüm öneriler en yüksek faydadan başlayarak azalan sırada listelenir.

Çalışma Süresi

Hazırlıklarla birlikte toplam çalışma süresi 4,5 iş günü olarak gerçekleşmektedir.

©2022 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Code

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?