Neden enerji etüdü yaptırılmalı?

Bir endüstriyel tesisin enerji kullanımının kontrol edilebilmesi için etkin bir enerji yönetim stratejisi oluşturulması gerekiyor. Bu stratejinin oluşturulmasında ise enerji etüdü yapılması; böylelikle enerji tüketimi pratiklerinin belirlenmesi ilk sırada yer alıyor. Etüt sonucu yapılan tespitler doğrultusunda, hem enerji maliyetleri azaltılıyor, enerji talebi ile ilgili riskler daha etkin bir şekilde yönetilebiliyor; hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından aktif bir yapı elde ediliyor.

Endüstride enerji verimliliği danışmanlığı

Enerji kullanımının yoğun olduğu çimento, demir-çelik, kağıt, petrokimya, yapı malzemeleri ve plastik endüstrilerinde enerji verimliliğini artıracak projeler geliştiriyoruz.Üretim süreçleri ve yardımcı işletmelerde, uluslararası ölçme ve değerlendirme standartlarına göre gerekli ölçümleri yapıyor, enerji tüketimi analizleri, karşılaştırmalı enerji tüketimi değerlendirmesi ve teknik hesaplamaları içeren enerji etüdü raporu hazırlıyoruz. Raporlarda, teknik hesaplamalar ışığında tespit ettiğimiz enerji verimliliği potansiyellerini ekonomik değerlendirmeleri ile birlikte sunuyoruz.

Enerji Verimliliği Etüdü

Enerji etüdü, toplam enerji tüketiminin %80’inin gerçekleştiği sistem, proses ve ekipmanların enerji tüketimlerinin detaylı olarak ölçülmesi ve üretim seyrine göre değişkenliğinin tespit edilmesidir. Bu çalışma ISO EN 16247 Enerji Etüdü Standardında tarif edilen yöntemle yürütülmektedir.

Ölçüm ve incelemeler sırasında elde edilen bilgiler ile birim üretim başına enerji tüketimi hesaplanmakta ve hesaplanan sonuç olması gereken değer ile karşılaştırılarak sapma miktarı ve verimlilik potansiyeli belirlenmektedir. Olması gereken değerin tespiti 3 şekilde yapılmaktadır. İlk olarak gelişmiş ülkelerdeki sektör raporlarında belirtilen değere göre karşılaştırılmaktadır. İkinci olarak mevcut makina ve ekipmanların yaşlanmış olmasına bağlı olarak yeni teknoloji ile değiştirilmesi durumunda sağlanacak verimlilik artışı hesaplanmaktadır. Üçüncü sırada da tesisin ilk kurulduğu veya mevcut sistemin ilk devreye alındığı sırada hesaplanmış olan verimlilik değerine göre sapma miktarı tespit edilmektedir. Bu üç gösterge değerin nedenleri incelenmekte ve verimlilik artışının ne şekilde sağlanacağı belirlenmektedir.

Etütler sonucunda uzmanlarımızın tespit ettiği tasarruf potansiyeli, toplam olarak USD 80 milyonu aşmaktadır. Bu potansiyeli gerçekleştirecek projelerin geri ödeme süresi ortalama 2 yıl olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmalarımızın dikkat çeken en önemli özelliği, önerdiğimiz projelerin uygulanabilir olması ve yüksek miktarda tasarruf sağlamasıdır.

Uzmanlık düzeyimiz ve tecrübelerimiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından da uygun bulunmuş ve firmamız uluslararası hizmet tedarikçisi olarak tescil edilmiştir.

Hangi endüstriyel işletmeler enerji etüdü yaptırmak zorundadır?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununca, yıllık toplam enerji tüketimi beş bin TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde 2015 yılından itibaren etüt yaptırılması; her dört yılda bir bu etütlerin yenilenmesi zorunludur. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanunda 2019 yılında yapılan değişiklikle etüt yaptırma yükümlülüğü 1000TEP olarak belirlenmiştir.

©2022 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Code

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?