Şirketimiz bugüne kadar 32 ayrı proje için VAP Danışmanlığı hizmeti vermiştir. Projelerin 26’sı sonuçlanmış, 6’sı devam etmektedir.

VAP hizmeti aşağıda açıklanan 4 aşamadan oluşmaktadır.

1- Detaylı etüt yapılması ve başvuru dosyasının hazırlanıp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na (EVÇED) teslim edilmesi

2- EVÇED Yetkililerinin mevcut durumun tespiti için yapacakları inceleme
2.1. Bu incelemede başvuru dosyasında belirtilen tüm ölçüm ve hesaplamalar EVÇED Yetkililerinin nezaretinde tekrarlanmaktadır.
2.2. EVÇED tarafından projenin teşvik programına alındığının başvuru yapan firmaya bildirilmesi

3- Proje tamamlandıktan sonra sonuçların ölçümlerle kontrol edilmesi ve EVÇED’e bildirilmesi

4- EVÇED Yetkililerinin yerinde yapacakları son kontrol
4.1. Bu incelemede başvuru dosyasında belirtilen tasarruf hedefinin gerçekleştiği EVÇED Yetkililerinin nezaretinde ölçümlerle ispat edilmektedir.
4.2. Proje Sonuç Raporunun hazırlanıp EVÇED’e teslim edilmesi.

Projelerin uygulanması sırasında finansman kullanmak gerekirse, hazırladığımız teknik ve finansal fizibilite raporunu bankalar için muteber nitelikte hazırlıyor, bankalarla yapacakları görüşmelerde müşterilerimizin yanında yer alıyoruz.

Bu modelde, endüstri kuruluşları enerji verimliliği projelerini özkaynak ayırmadan ve nakit akış dengesini bozmadan gerçekleştiriyor, proje finansmanının ödemelerini de enerji giderinden elde edilen tasarrufla yapılmasını sağlıyoruz.

Başvuru için gereken şartlar:

Endüstriyel işletmenizde:

  • Yıllık toplam enerji (elektrik + doğalgaz + kömür + dışardan alınan buhar + vb) tüketiminin 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) üzerinde olması
  • Enerji Yöneticisi’nin görevlendirilmiş olması
  • Bakanlığın internet sistemine kayıtlı olması
  • ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı’nın kurulmuş ve belgelenmiş olması veya sürecin başlatılmış olması

Uygulama Usul ve Esasları için tıklayınız

©2022 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Code

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?