Ko-jenerasyon sistemi, doğalgaz motoru veya doğalgaz türbini kullanılarak aynı anda bir taraftan elektrik enerjisi üretilmesi diğer taraftan buhar üretilmesini sağlayan bir sistemdir. Doğalgaz’ın taşıdığı enerjinin elektrik enerjisine ve doğalgaz enerjisine dönüştürülmesini sağlayan ko-jenerasyon sistemlerinde toplam verimlilik %82 düzeyindedir. Bu verimlilik düzeyi oldukça yüksektir.

Bu işlemin amacı, daha ucuz olan doğalgazı kullanarak elektrik enerjisi maliyetini düşürmektir.

Uzmanlarımız üretim süreçlerinde buhar kullanan endüstriyel tesislerde, aylık bazda üretilen buhar miktarı ile toplam elektrik enerjisi tüketimi karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Gün içerisindeki değişimler hassas ölçüm cihazları ile ölçülerek tespit edilmektedir.

Ölçümlerde elde edilen değerler ve geçmiş yıllardaki buhar ve elektrik tüketimlerinin karşılaştırılması ile tespit edilen sonuçlar aynı süre içinde gerçekleşen toplam üretim miktarı ile eşleştirilerek ko-jenerasyon sistemi ile sağlanacak fayda hesaplanır.

Sistem yatırımı için ekonomik fizibilite raporu hazırlanır.

Eğer tesiste yaz ve kış sürekli soğutma işlemi de yapılıyorsa bu durumda doğalgazdan elektrik ve buhar üretilmesi ile birlikte aynı anda soğutma yapılmasını da sağlayan tri-jenerasyon sistemi için uygunluk incelemesi yapılır.

©2022 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Code

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?