Düşük Sıcaklıktaki Atık Isıdan Enerji Üretimi

 • Suya göre daha düşük sıcaklıklarda buharlaşan organik bir akışkan kullanılmaktadır.
 • Buhardan enerji üretmek için yeterli olmayan atık ısıların değerlendirilmesi için uygundur.
 • Atık ısının sıcaklığına ve miktarına göre karar verilen 5 değişik akışkan bulunmaktadır.
 • Isı ile buharlaşan akışkan türbinden geçirilerek enerji üretilir,
 • Türbinden çıkan akışkan kondenserde yoğuşturulur ve buharlaşması için tekrar buhar jeneratörü/ısı eşanjörüne gönderilir.

ORC Sisteminin Buhar Sistemine Göre Avantajları 

 • Buhar sistemine göre daha düşük sıcaklıkta ısı kaynaklarını, değerlendirebilir.
 • Soğutma ünitesinde geri kazanılabilecek tüm ısı enerjisinin değerlendirilmesini sağlar.
 • Kondens sistemi buhar çevriminde vakum altında çalışırken, ORC de atmosfer basıncının üstündeki değerde çalışır. Dolayısı ile sisteme hava kaçağı riski azalır ve de-aerator ihtiyacı olmaz
 • Donmaya karşı su gibi hassas durumda değildir.
 • Operatör gereksinimi olmadan çalışabilir.
 • Hava soğutmalı kondenser ile çalışabilir.
 • Daha düşük devirli türbin, jeneratöre direk bağlamaya imkan sağlar. Redüktör gerektirmez.
 • Türbin, boru tesisatı, kondenser ünitesi, eşanjörler aynı güçteki buhar sistemine göre daha küçük ölçülerde olup daha az yer kaplar.
 • Türbin kademe sayısı genellikle daha azdır.

ORC sisteminde kullanılan akışkan:

 • Meloküler ağırlığı suya göre daha yüksektir.
 • Kaynama noktası daha düşük ve buhar basıncı daha yüksektir.
 • Bütan, Pentane, Cyclo-Pentan gibi organik bir akışkandır.
 • Çevrimde kullanılan akışkan direkt olarak ısı kaynağı ile karşılaşmaz arada ısı transfer yağı devresi bulunur.
 • 150°C’ye kadar düşük olan sıcaklıktaki kaynaklar kullanılabilir.

Değerlendirme

Aşağıda belirtilen şartlar için ORC sisteminin buhar sistemine göre daha avantajlı olacağı bildirilmektedir:

Küçük ve orta ölçekli fırınlarda, Buhar üretmeye elverişli olmayan atık ısıların değerlendirilmesinde Ham maddedeki su içeriği yüksek olarak çalışan fırınlarda,

Fırın rejiminin bozulduğu durumlarda atık ısı enerjisindeki azalmaya karşı buhar sistemine göre ORC sisteminin toleransının daha yüksek olduğu açıklanmıştır.

Buhar sisteminin devreden çıkmak zorunda olduğu noktalarda nominal verim seviyesine yakın değerlerde çalışmaya devam edebileceği belirtilmektedir.

Buhar sisteminin ekonomik olmayacağı düşük ısı miktarı, düşük sıcaklık ve düşük debi değerinde ORC sistemi daha avantajlı olduğu hesaplanmıştır.

Buhar sisteminin sürekli çalışmasında kesintiye yol açan, kısmi değişikliklerin olduğu ısı kaynaklarının değerlendirilmesinde ORC sistemi kesintisiz çalışabilme özelliği nedeniyle daha iyi bir alternatif olarak önerilmektedir.

©2022 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Code

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?