Şirketimiz bugüne kadar 28 ayrı proje için VAP Danışmanlığı hizmeti vermiştir. Projelerin tamamı sonuçlanmıştır.

VAP hizmeti aşağıda açıklanan 4 aşamadan oluşmaktadır.

1- Detaylı etüt yapılması ve başvuru dosyasının hazırlanıp, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) teslim edilmesi

2- YEGM Yetkililerinin mevcut durumun tespiti için yapacakları inceleme

    2.1. Bu incelemede başvuru dosyasında belirtilen tüm ölçüm ve hesaplamalar YEGM Yetkililerinin nezaretinde tekrarlanmaktadır. 

    2.2. YEGM tarafından projenin teşvik programına alındığının AGT’ye bildirilmesi

3- Proje tamamlandıktan sonra sonuçların ölçümlerle kontrol edilmesi ve YEGM’e bildirilmesi

4- YEGM Yetkililerinin yerinde yapacakları son kontrol

    4.1. Bu incelemede başvuru dosyasında belirtilen tasarruf hedefinin gerçekleştiği YEGM Yetkililerinin nezaretinde ölçümlerle ispat edilmektedir.

    4.2. Proje Sonuç Raporunun hazırlanıp YEGM’e teslim edilmesi.

Projelerin uygulanması sırasında finansman kullanmak gerekirse, hazırladığımız teknik ve finansal fizibilite raporunu bankalar için muteber nitelikte hazırlıyor, bankalarla yapacakları görüşmelerde müşterilerimizin yanında yer alıyoruz.

Bu modelde, endüstri kuruluşları enerji verimliliği projelerini özkaynak ayırmadan ve nakit akış dengesini bozmadan gerçekleştiriyor, proje finansmanının ödemelerini de enerji giderinden elde edilen tasarrufla yapılmasını sağlıyoruz.

Başvuru için gereken şartlar:

Endüstriyel işletmenizde: 

* Yıllık toplam enerji (elektrik + doğalgaz + kömür + dışardan alınan buhar + vb) tüketiminin 1.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) üzerinde olması

* Enerji Yöneticisi’nin görevlendirilmiş olması

* YEGM’nin internet sistemine kayıtlı olması

* ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı’nın kurulmuş ve belgelenmiş olması

http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/d_VAP.aspx

©2019 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Ajans

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?