Endüstride soğutma kulelerinin sirkülasyon pompaları yıl boyunca sürekli çalışmaktadır. Soğutma ihtiyacına göre çalışan pompa sayısı değişse de önemli miktarda enerji tüketir.

Soğutmayı gerçekleştiren, su miktarı olduğu için, Soğutma kulesinin etkinliğinden bağımsız olarak soğutma suyunu döndüren pompaların verimliliklerinin de incelenmesi önemlidir.

Uzmanlarımız soğutma suyu sirkülasyon pompalarını gece ve gündüz şartlarını da dikkate alacak şekilde uzun süreli olarak (24 – 36 saat) inceler:

  • Pompanın fiili gücü enerji analizörü ile kayıt altına alınırken,
  • Tesisat basıncı,
  • Su sıcaklığı ve
  • Tesisat içindeki su debisi aynı anda ölçülerek kayda alınır.

Bu işlem tüm pompalar için tekrarlanır ve ardından pompalar ikili gruplar halinde çalıştırılarak birlikte ölçülür.

Ölçümlerde elde edilen değerlerle tesisat grafiği hesaplanır.

Pompaların mevcut basınç ve debi için harcadığı enerji pompa imalatçısının bu pompa için yayınladığı Basınç – Debi Grafiğine yerleştirilir ve pompanın mevcut şartlardaki verimliliği tespit edilir.

Tespit edilen verimlilik düşük ise gereksiz yere kaybedilen enerji miktarı ve tasarruf potansiyeli hesaplanır. Verimliliğin artırılmasını sağlayacak çalışmalar planlanır.

Örneğin:

  • Tesisat basıncının ayarlanması
  • Pompa motoruna Değişken Hız Sürücüsü uygulanması
  • Mevcut şartlarda daha yüksek verimle çalışan yeni bir pompa alınması

Öneriler için maliyet ve ekonomik fizibilite raporu hazırlanır ve sunulur.

©2022 Endüstriyel Enerji EVD Tasarım & SEO: Kent Code

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?